PoWeReD By ozzyyy7

Tarihçe

1898 yılında Elvanlar’dan demiryolu geçince, Elvanlar-Takmak şosesi (yolu) yapılmaya başlanmış ve 1900 yılının sonlarına doğru tamamlanmıştır.

 Demiryolunun Elvanlar’dan geçmesi ile ilçe merkezinin buraya nakli düşünülmüştür. Hatta hükümet memurlarının, bir iki ay Elvanlar’da oturdukları söylenmektedir. Fakat Takmaklılar, buna muhalefet etmişler ve kaza merkezini, 70 yıl daha Takmak’ta tutmayı başarmışlardır. Ancak; bu müddet içinde, Takmak’ta sanat ve ticaret bakımından herhang, bir gelişme görülmemiştirEşme ilçesi ve civarı uzun yıllardan beri Türkmen oymaklarının yurdu olmuş konar-göçerEşme ilçesi ve civarı uzun yıllardan beri Türkmen oymaklarının yurdu olmuş konar-göçer

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Eşme, “Beş-Kaza” adı ile anılan nahiyelerden birisidir. Bu nahiyeler, Selendi, Sirge, İnay, Güre ve Takmak’tır. Bu nahiyelerde, o zamanın hükümet teşkilatına göre: Müdür (Müdürağa), Tapu Memuru ve Askerlik Şube Başkanı bulunuyordu. Denizli Mutasarrıflık olduğu zaman, Takamak kaza merkezi olmuş; Selendi, Güre, İnay ve Sirge nahiyeleri yeni kazaya bağlanarak Eşme adını almıştır (1867).19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Eşme, “Beş-Kaza” adı ile anılan nahiyelerden birisidir. Bu nahiyeler, Selendi, Sirge, İnay, Güre ve Takmak’tır. Bu nahiyelerde, o zamanın hükümet teşkilatına göre: Müdür (Müdürağa), Tapu Memuru ve Askerlik Şube Başkanı bulunuyordu. Denizli Mutasarrıflık olduğu zaman, Takamak kaza merkezi olmuş; Selendi, Güre, İnay ve Sirge nahiyeleri yeni kazaya bağlanarak Eşme adını almıştır (1867).
1898 yılında Elvanlar’dan demiryolu geçince, Elvanlar-Takmak şosesi (yolu) yapılmaya başlanmış ve 1900 yılının sonlarına doğru tamamlanmıştır.1898 yılında Elvanlar’dan demiryolu geçince, Elvanlar-Takmak şosesi (yolu) yapılmaya başlanmış ve 1900 yılının sonlarına doğru tamamlanmıştır.

Demiryolunun Elvanlar’dan geçmesi ile ilçe merkezinin buraya nakli düşünülmüştür. Hatta hükümet memurlarının, bir iki ay Elvanlar’da oturdukları söylenmektedir. Fakat Takmaklılar, buna muhalefet etmişler ve kaza merkezini, 70 yıl daha Takmak’ta tutmayı başarmışlardır. Ancak; bu müddet içinde, Takmak’ta sanat ve ticaret bakımından herhang, bir gelişme görülmemiştirDemiryolunun Elvanlar’dan geçmesi ile ilçe merkezinin buraya nakli düşünülmüştür. Hatta hükümet memurlarının, bir iki ay Elvanlar’da oturdukları söylenmektedir. Fakat Takmaklılar, buna muhalefet etmişler ve kaza merkezini, 70 yıl daha Takmak’ta tutmayı başarmışlardır. Ancak; bu müddet içinde, Takmak’ta sanat ve ticaret bakımından herhang, bir gelişme görülmemiştir

Demiryolunun Elvanlar’dan geçmesi ile ilçe merkezinin buraya nakli düşünülmüştür. Hatta hükümet memurlarının, bir iki ay Elvanlar’da oturdukları söylenmektedir. Fakat Takmaklılar, buna muhalefet etmişler ve kaza merkezini, 70 yıl daha Takmak’ta tutmayı başarmışlardır. Ancak; bu müddet içinde, Takmak’ta sanat ve ticaret bakımından herhang, bir gelişme görülmemiştirDemiryolunun Elvanlar’dan geçmesi ile ilçe merkezinin buraya nakli düşünülmüştür. Hatta hükümet memurlarının, bir iki ay Elvanlar’da oturdukları söylenmektedir. Fakat Takmaklılar, buna muhalefet etmişler ve kaza merkezini, 70 yıl daha Takmak’ta tutmayı başarmışlardır. Ancak; bu müddet içinde, Takmak’ta sanat ve ticaret bakımından herhang, bir gelişme görülmemiştir